Miestny rozhlas

Web Builder

05.12.2018

Oznamujeme našim obyvateľom, 

že 10-ho decembra 2018, v pondelok

obecný úrad bude z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie zatvorený

Za pochopenie ďakujeme.

Ďalšie oznamy...

12.09.2014

 Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove, člen skupiny E.X.A.T. A – Group, a.s. oznamuje váženým vlastníkom pozemkov, že družstvo vykupuje poľnohospodárske pozemky za výhodných podmienok.


Bližšie informácie budú poskytnuté v administratívnej budove družstva u pracovníkov evidencie pôdy v pracovných dňoch medzi 8:00 a 11:00 hodinou.

11.07.2014

Vyzývame tých našich obyvateľom, ktorí ešte neuzavreli


zmluvu o prenájme hrobového miesta


a neuhradili nájomné za pohrebné miesto,


môžu to urobiť na miestnom obecnom úrade.


Zmluva sa uzatvára na 10 rokov.


         Nájomné: - za jednohrob je 1,00 € na 1 rok, t.j. na 10 rokov 10,00 €,


  • za dvojhrob je 2,00, teda za 10 rokov 20,00 €,
  • za detský hrob na 1 rok je 0,50 €, teda na 10 rokov 5,00 €.


Zmluva na rezerváciu pohrebného miesta sa uzatvára na jeden rok, poplatok je 2,00€. Poplatok za pochovanie občana, ktorý nemá v obci trvalý pobyt je 170,00 €.


Žiadame, aby sa dostavili na Obecný úrad a doniesli so sebou

 občiansky preukaz....Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dunajskej Strede upozorňuje našich obyvateľov, že od 1-ho januára 2014 aj chodci a cyklisti v obci, ktorí sa pohybujú po vozovke, teda na miestach, kde nie sú vybudované chodníky pre chodcov, sú povinní obliecť reflexný bezpečnostný odev alebo umiestiť reflexné prvky, nakoľko chodec v tmavom oblečení bez reflexných prvkov sa veľmi ľahko môže stať obeťou dopravnej nehody....
Oznamujeme našim obyvateľom, že


zmluvu o prenájme hrobového miesta


môžete uzavrieť na miestnom obecnom úrade.


Zmluva sa uzatvára na 10 rokov.


         Nájomné: - za jednohrob je 1,00 € na 1 rok, t.j. na 10 rokov 10,00 €,


  • za dvojhrob je 2,00, teda za 10 rokov 20,00 €,
  • za detský hrob na 1 rok je 0,50 €, teda na 10 rokov 5,00 €.


Zmluva na rezerváciu pohrebného miesta sa uzatvára na jeden rok, poplatok je 2,00€. Poplatok za pochovanie občana, ktorý nemá v obci trvalý pobyt je 170,00 €.


Žiadame našich obyvateľov, ktorí majú v cintoríne zosnulého, aby sa dostavili na Obecný úrad na uzatvorenie nájomnej zmluvy a doniesli so sebou

 občiansky preukaz.