Miestny rozhlas

https://mobirise.com/

04.01.2019

Obecný úrad upozorňuje obyvateľov obce, že ak nastali zmeny v daňovej povinnosti sú povinní podať daňové priznanie na Obecný úrad s príslušnými dokladmi. Týka sa to zmien ako napríklad kúpa alebo predaj nehnuteľnosti, zdedenie, stavanie nehnuteľnosti, držba psa. 

Tieto zmeny treba nahlásiť najneskôr do 31.01.2019.

Ďalšie oznamy...

12.09.2014

 Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove, člen skupiny E.X.A.T. A – Group, a.s. oznamuje váženým vlastníkom pozemkov, že družstvo vykupuje poľnohospodárske pozemky za výhodných podmienok.


Bližšie informácie budú poskytnuté v administratívnej budove družstva u pracovníkov evidencie pôdy v pracovných dňoch medzi 8:00 a 11:00 hodinou.

11.07.2014

Vyzývame tých našich obyvateľom, ktorí ešte neuzavreli


zmluvu o prenájme hrobového miesta


a neuhradili nájomné za pohrebné miesto,


môžu to urobiť na miestnom obecnom úrade.


Zmluva sa uzatvára na 10 rokov.


         Nájomné: - za jednohrob je 1,00 € na 1 rok, t.j. na 10 rokov 10,00 €,


  • za dvojhrob je 2,00, teda za 10 rokov 20,00 €,
  • za detský hrob na 1 rok je 0,50 €, teda na 10 rokov 5,00 €.


Zmluva na rezerváciu pohrebného miesta sa uzatvára na jeden rok, poplatok je 2,00€. Poplatok za pochovanie občana, ktorý nemá v obci trvalý pobyt je 170,00 €.


Žiadame, aby sa dostavili na Obecný úrad a doniesli so sebou

 občiansky preukaz....Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dunajskej Strede upozorňuje našich obyvateľov, že od 1-ho januára 2014 aj chodci a cyklisti v obci, ktorí sa pohybujú po vozovke, teda na miestach, kde nie sú vybudované chodníky pre chodcov, sú povinní obliecť reflexný bezpečnostný odev alebo umiestiť reflexné prvky, nakoľko chodec v tmavom oblečení bez reflexných prvkov sa veľmi ľahko môže stať obeťou dopravnej nehody....
Oznamujeme našim obyvateľom, že


zmluvu o prenájme hrobového miesta


môžete uzavrieť na miestnom obecnom úrade.


Zmluva sa uzatvára na 10 rokov.


         Nájomné: - za jednohrob je 1,00 € na 1 rok, t.j. na 10 rokov 10,00 €,


  • za dvojhrob je 2,00, teda za 10 rokov 20,00 €,
  • za detský hrob na 1 rok je 0,50 €, teda na 10 rokov 5,00 €.


Zmluva na rezerváciu pohrebného miesta sa uzatvára na jeden rok, poplatok je 2,00€. Poplatok za pochovanie občana, ktorý nemá v obci trvalý pobyt je 170,00 €.


Žiadame našich obyvateľov, ktorí majú v cintoríne zosnulého, aby sa dostavili na Obecný úrad na uzatvorenie nájomnej zmluvy a doniesli so sebou

 občiansky preukaz.