Miestny rozhlas

site design templates

21.02.2019.

Vážený občania!

Smútiaca rodina a obecný úrad oznamuje našim obyvateľom, že

vo veku 55 rokov zomrela naša občianka

Helena Kardosová, rod. Takácsová

jej rozlúčka bude v pondelok, 25-ho februára 2019, o 15,00 hod.  

na miestnom cintoríne.

04.02.2019

Prosíme majiteľov psov, aby si dali väčší pozor na svojich psov, nepovolili aby psy túlali na verejných priestranstvách a ohrozili občanov.

V prípade nedodržania podmienok obec môže uložiť finančnú pokutu zo zákona č. 282/2002 Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

17.01.2019

VÝSTRAHA!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Vám oznamuje, že od roku 2014 sa v Európe šíri vysoko nákazlivé ochorenie – africký mor ošípaných a ohrozuje tým milióny domácich ošípaných a diviačiu zver. Táto nákaza sa môže prenášať aj potravinami, ale nie je nebezpečná pre ľudí. Preto Vás prosíme, aby ste odhadzovali zvyšky potravín iba do uzatvárateľných nádob na odpadky!  

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke obce a na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.