NÁJOMNÉ ZMLUVY - OBYTNÉ DOMY
322 - 468 – 469 - 472 - 487 - 488


...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD - 25.4.2019

...

Kúpna zmluva - Dancsóová - 17.4.2019

...

Kúpna zmluva - Ágošton - 17.4.2019

...

Zmluva o vytvorení webového sídla - 2.4.2019

...

Zmluva o prevádzke webového sídla - 2.4.2019

...

Zámenná zmluva - Peller - 4.3.2019

...

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 13.10.2009 - Zverejnené dňa 1.3.2019

...

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 01.06.2018 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 31.12.2018 - Zverejnené dňa 31.1.2019

...

Mandátna zmluva 1 - 27.2.2019

...

Mandátna zmluva 2 - 27.2.2019

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD - 27.2.2019

...


Zmluva MŠ - 25.2.2019

Príloha MŠ1

Príloha MŠ2

Príloha MŠ3

...

Zmluva KD - 25.2.2019

Príloha KD1

Príloha KD2

Príloha KD3

Príloha KD4

Príloha KD5


...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD - 27.2.2019

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD - 15.2.2019

...

Zmluva o poskytovaní technickej služby - 4.2.2019

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 28.1.2019

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 18.1.2019

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 31.12.2018

...

Nájomná zmluva - 1.6.2018

...

Dodatok č.1 ku nájomnej zmluve zo dňa 1.6.2018 - Zverejnené dňa 31.12.2018

...

Zmluva o poskytovaní technickej služby - 11.1.2019

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD - Stefankovics - 4.1.2019

...

Zmluva o umeleckom vystúpení - 23.12.2018

...

Zmluva o umeleckom vystúpení - 12.12.2018

...

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-093 - 21.12.2018

...

Mandátna zmluva - Kanalizácia - 20.12.2018

...

Poistná Zmluva - 18.12.2018

...

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 9.10.2018 - Szelle (zverejnené 27.11.2018)

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 23.11.2018

...

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 10.10.2018 - Nagy (zverejnené 21.11.2018)

...

Zmluva o dielo - 8.11.2018

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 2.11.2018

...

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 10.8.2018 (zverejnené 8.10.2018)

...

Zmluva na výkon stavebného dozoru - 23.10.2018

...

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - 2018

...

Kúpna Zmluva - 9.10.2018 - Szelle

...

Kúpna Zmluva - 10.10.2018 - Nagy

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 5.10.2018

...

Zmluva o spolupráci - NP PRIM 1 - 3.10.2018

...

Zmluva o spolupráci - NP PRIM 2 - 3.10.2018

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD - 21.9.2018

...

Mandátna zmluva - fotograf - 4.8.2018

...

Mandátna zmluva - malá tribúna - 25.6.2018

...

Zmluva o dielo - 10.8.2018

...

Zmluva o umeleckom vystúpení č.8 - 4.8.2018

...

Zmluva o umeleckom vystúpení č.7 - 4.8.2018

...

Zmluva o umeleckom vystúpení č.6 - 4.8.2018

...

Zmluva o umeleckom vystúpení č.5 - 4.8.2018

...

Zmluva o umeleckom vystúpení č.4 - 4.8.2018

...

Zmluva o umeleckom vystúpení č.3 - 4.8.2018

...

Zmluva o umeleckom vystúpení č.2 - 4.8.2018

...

Zmluva o umeleckom vystúpení č.1 - 4.8.2018

...

Príkazná zmluva č.22/VO/06/2018/POI - 25.6.2018

...

Dodatok č.2 k poistnej zmluve č. 4419006364 - 2.7.2018

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 20.7.2018

...

Dodatok č. 1 - k zmluve o zrušení predkupného práva zo dňa 13.6.2018 - 25.7.2018

...

Zmluva na výkon stavebného dozoru - 16.7.2018

...

Kúpna Zmluva - 10.7.2018 - Rigó

...

Kúpna Zmluva - 10.7.2018 - Tamás

...

Zmluva o dielo - Var-elektro s.r.o. - 21.6.2018

...

Zmluva o dielo - B & B Plus s.r.o. - 21.6.2018

...

Zmluva o zrušení predkúpneho práva - 13.6.2018

...

Zmluva o spolupráci - 7.6.2018

...

Kúpna Zmluva - 21.5.2018 - Florína Szabóová

...

Kúpna Zmluva - 21.5.2018 - Csilla Szabóová

...

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY - 23.5.2018

...

Kúpna Zmluva - 16.4.2018 - Janík

...

Dodatok č. 1 k zmluve o zrušení predkupného práva zo dňa 17.04.2018

...

Zmluva na výkon stavebného dozoru - 20.4.2018

...

Zmluva o zrušení predkúpneho práva - 17.4.2018

...

Kúpna Zmluva - 13.4.2018 - Ilka

...

Kúpna Zmluva - 13.4.2018 - Takács

...

Kúpna Zmluva - 13.4.2018 - Veres

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 13.4.2018

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 9.3.2018

...

Kúpna Zmluva - 5.3.2018

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 5.3.2018

...

Zmluva o dielo - 21.2.2018

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 5.2.2018

...

Zmluva o dielo - 15.2.2018

...

Zamestnávateľská zmluva - 13.2.2018

...

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - 20.12.2017

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 9.2.2018

...

Zmluva o poskytovaní právnej služby - 1.2.2018

...

Zmluva o poskytovaní stravovania - 5.1.2018

...

Dodatok č. 1 - k zmluve o zrušení predkupného práva zo dňa 08.03.2017 - 1.2.2018

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 19.1.2018

...

Zmluva - 13.12.2017

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 30.11.2017

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 24.11.2017

...

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - 31.10.2017

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 14.11.2017

...

Zmluva o dielo - KD - Linear projekt - 30.05.2017

...

Zmluva o dielo - KD - Alkim projekt - 30.05.2017

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 27.10.2017

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Anpek - 09.10.2017

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD - Farkas Annamária - 22.09.2017

...

Zmluva o poskytovaní stravovania - 4.9.2017

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD - Zöld - 8.9.2017

...

Zmluva o energetickom audite budov KD - 30.05.2017

...

Zmluva o energetickom audite budov MŠ - 30.05.2017

...

Zmluva o spolupráci - 20.07.2017

...

Zmluva o dielo - 03.08.2017

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 28.07.2017

...

Zmluva o zrušení predkúpneho práva - Csölle - 22.08.2017

...

Zmluva o dielo - MS - 09.06.2017

...

Zmluva o dielo - KD - 09.06.2017

...

Kúpna Zmluva - 23.6.2017 - Uher

...

Kúpna Zmluva - 1.6.2017 - Simon & Szabó - 2

...

Kúpna Zmluva - 1.6.2017 - Simon & Szabó - 1

...

Kúpna Zmluva - 7.6.2017 - Ágoston 2

...

Kúpna Zmluva - 7.6.2017 - Ágoston 1

...

Kúpna Zmluva - 26.6.2017 - Rásó & Kovács

...

Kúpna Zmluva - 1.6.2017 - Szabó

...

Kúpna Zmluva - 9.6.2017 - Győri

...

Kúpna Zmluva - 29.5.2017 - Lancz

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 30.06.2017

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 23.06.2017

...

Mandátna zmluva - 25.05.2017 - € 4100,00

...

Mandátna zmluva - 25.05.2017 - € 2956,67

...

Mandátna zmluva - 25.05.2017 - € 4970.00

...

Mandátna zmluva - 25.05.2017 - € 4866.67

...

Mandátna zmluva - 25.05.2017 - € 4963,33

...

Mandátna zmluva - 25.05.2017 - € 4773,33

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 02.06.2017

...

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - 04.05.2017

...

Kúpna Zmluva - Árpád Kósa

...

Kúpna Zmluva - Gabriel Pálffy

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 10.03.2017

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 17.02.2017

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 20.01.2017

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 30.12.2016

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 25.11.2016

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 11.11.2016

...

Kúpna Zmluva - Aneta Ágoston

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 28.10.2016

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 21.10.2016

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 20.09.2016

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 29.07.2016

...

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - ČÍSLO ZMLUVY: 814/2015-2050-1200

...

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR na rok 2016 - 07.07.2016

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 08.07.2016

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 24.06.2016

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 20.05.2016

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 15.04.2016

...

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.151206 - 1. strana
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.151206 - 2. strana

...

Nájomná zmluva č.363/2012

...

Verejné osvetlenie ZoNFP zo dňa 16.06.2016

...

Kúpna zmluva - Aranyossi 1066/61 - 26.04.2016

Kúpna zmluva - Aranyossi 1066/62 - 26.04.2016

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 08.04.2016

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 18.03.2016

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 03.03.2016

...

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - 12.04.2016

...

Zmluva o dielo - č. 0032016 - 03.03.2016

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 12.02.2016

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 29.01.2016

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 22.01.2016

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 15.01.2016

...

Zmluva o nájme nebytových priestorov - 08.01.2016

...

Zmluva o vyhotovení diela - 21.12.2015

...

Zmluva o dielo - č. 151206 - "Rekonštrukcia verejného osvetlenia"

...

Kúpna zmluva - Botha - 07.12.2015

...

Kúpna zmluva - Dorák / Bothaová - 07.12.2015

...

Mandátna zmluva - č. 15030 - "Rekonštrukcia verejného osvetlenia"


Mandátna zmluva - č. 15032 - "Územný plán"

...

Zmluva o dielo - 30.10.2015

...

Kúpna zmluva - Csölle - 28.9.2015

...

Zmluva o dielo - 15.8.2015

...

Zmluva o dielo - 14.8.2015

...

Zmluva o dielo - 10.9.2015

...

Kúpna zmluva - 7.9.2015

...

Mandátna zmluva - 15.6.2015

...

Zámenná zmluva - 1.7.2015

...

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - 22.06.2015

...

Zálozná zmluva - 17.06.2015

...

Zmluva o zrušení predkúpneho práva - 20.04.2015

...

Kúpna zmluva - BMB Real Plus 2, s.r.o. - 13.3.2015

...

Zmluva o termínovanom úvere č. 50/001/15

Zmluva o termínovanom úvere č. 50/010/07 - Dodatok

...

Mandátna zmluva - Chodník pre peších v obci Veľké Blahovo - 1. etapa

...

_________________________________________________________________________

KÚPNE ZMLUVY - OBYTNÝ DOM

___________________________________________________________

...

 

Zmluva o dielo - Chodník pre peších v obci Veľké Blahovo - 1. etapa

...

Kúpna zmluva - Poľovnícke združenie Veľké Blahovo

...

Záložná zmluva

...

Zmluva o dielo - Pokračovanie čiastočnej obnovy verejného priestoru centrálnej časti obce Veľké Blahovo

...

Kúpna zmluva - Ágošton

...

Zámenná zmluva a zmluva o zrušení vecného bremena - Bürsöly

...

Zmluva o zriadení vecného bremena - SPP-distribúcia, a.s., Bratislava

...

Záložná zmluva ku zmluve o poskytnutí dotácie

...

Zmluva o poskytovaní audítorských sužieb

...

Zmluva o spolupráci - Consult-ing EU s.r.o.

...

_______________________________________________________

KÚPNE ZMLUVY 2x24BJ

___________________________________________________________

...

Kúpna zmluva - Koloman Borbély

Návrh na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností - Borbély

...

Zmluva o zriadení vecných bremien č. 2013-452/PDS-003/0-ZVB - Západoslovenská distribučná, a.s.

...

Kúpna zmluva - Erika Fegyveresová

...

Zmluva o dielo - Ing. Pavol Sebők PAULOS-DLS

...

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - ZSE Distribúcia, a.s.

...

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve- ZSE Distribúcia, a.s.

...

Zmluva o zrušení predkupného práva - 26.03.2013

...

Kúpna zmluva - Ernest Csiba a manž.

...

Dodatok č.1 k Nájomnej Zmluve

...

Záložná zmluva na obecný nájomný byt č.472

...

Nájomná zmluva - BMB Real Plus s.r.o.

...

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve BD1 01.08.2012

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve BD2 01.08.2012

...

Kúpna zmluva - Kelemen

...

Záložná zmluva na bytový dom č.469

...

Záložná zmluva na bytový dom č.322

...

Zmluva o zrušení predkupného práva 14.11.2011

Uznesenie

...

Zmluva o dielo- Kanalizácia

...

Mandátna zmluva- Kanalizácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IREFIT