Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou

 ...

Schválený rozpočet obce na rok 2017 - 2019 (xlsx)

Návrh rozpočtu obce na obdobie 2018 - 2020 (xlsx) - 1.12.2017

...

Sadzobník cien za služby poskytované obcou

...

Zásady poskytovania niektorých služieb obcou...

Objednávky

Faktúry

Zmluvy

Dohody

Zápisnice OZ

VZN

Rokovací poriadok


...

 


 

Výrub stromov - rozhodnutie - 11.8.2018

 

Výrub stromov


OZNÁMENIE

 


Program rozvoja obce Veľké Blahovo na roky 2014-2020

...

 

Rozvoj Obce:

 

 

Názov         Nájomné bytové domy 2x 24BJ

Lokalita      Veľké Blahovo

Autor          Ing.arch. Ambrus Csaba

Nájomné bytové domy 2x 24BJ

 


 

...

 


 

 

 

 

 

 

 IREFIT