Kronika 2002

2018

Deň dôchodcov 12.12.2018


Navštívil nás Mikuláš 07.12.2018


Folklórny festival 2018


Obnovená Materská škola2017

53. Veľkoblahovské hudobné dni Jánosa Bihariho


Obnovená Základná škola2016

Obnovená Materská škola


Deň čistenia obce2015

Kolektívne aktivity v Materskej škole


Zdravé zuby v materskej škole


Vianoce v materskej škole


Fašiangy v materskej škole


Csillagfürt


51. Veľkoblahovské hudobné dni Jánosa Bihariho2014

Vianoce v materskej škole


Deň dôchodcov

Zdravotný deň

Prednáška "Bezpečná jeseň života"

50. Veľkoblahovské hudobné dni Jánosa Bihariho

Kostol

Park spomienok

Obec z vtáčej perspektívy

Obecný cintorín

Revitalizácia okolia kultúrneho domu

Skrášľovanie okolia Obecného úradu

Rekonštrukcia archívu

Kontinuálne upratovanie obce

Obecné nájomné domy


2013

Advent

49. Veľkoblahovské hudobné dni Jánosa Bihariho

Rekonštrukcia kultúrneho domu 2012-2013


2012

Advent

Deň našich najmenších - :Deň :Detí


16. december 1997: Stretnutie našich občanov, dôchodcov. Slávnostné odovzdanie práčovne

15. január 1999: Zloženie sľubu – ustanovenie nového poslaneckého zboru

14. marec 1999: 50 rokov ČEMADOKU – oslava založenia

26. december 1999: Tradičné vianočné a novoročné oslavy


28. jún 2001: Predstavenie knihy pod názvom: „Dejiny školy obce Veľké Blahovo“

8. september 2002: Oslava obecných dní
 

IREFIT