Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
kamerovým systémom

Kamerový systém je prevádzkovaný obcou s cieľom ochrany majetku, zdravia a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v priestoroch obce. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení1 alebo Zákone2 o ochrane osobných údajov. Našim cieľom je účinná ochrana vašich osobných údajov a transparentný postup pri poskytovaní informácii.

mobirise.com

Základné informácie

pdf

Zásady pri spracúvaní osobných údajov

pdf

Úrad na ochranu osobných údajov

pdf

Práva dotknutej osoby

pdf

Informácie o spracúvaní §19

pdf

Návrh na začatie konania §100

pdf