Príroda

   Veľké Blahovo leží západne, 3 km od Dunajskej Stredy. Zo severnej strany susedí a obcou Vydrany, z južnej strany s Lesnými Kračanmi a Kráľovičovými Kračanmi, zo západnej strany s Orechovou Potôňou. Na začiatku 20. storočia obec mala 183 domov, počet obyvateľov bol 1040. Dnes je počet obyvateľov 1263, väčšinou majú rímsko-katolícku vieru. Obec má od roku 1895 železničnú stanicu a poštový úrad. Pred niekoľkými storočiami sa na mieste našej obce nachádzali močaristé, trstinou zarastané plochy. Tak v dedine, ako aj v chotári dediny môžeme vidieť ešte aj dnes pozostatky starých ramien Dunaja, sledujúc ich trasu sa dostaneme k dnešnému Dunaju. V prvej polovici 20. storočia sa dalo ešte člnkovať na kanáli (jazere), ktorý tiekol cez celú dedinu, od obce bolo možno prenajať zvláštne rybárske oprávnenie na túto vodu. V pomerne plytkej vode – 60 až 80 cm – žilo neuveriteľne veľké množstvo rýb, lebo bohaté vodné rastlinstvo zabezpečilo ideálne podmienky k ich rozmnoženiu. Dnes už po vode nie sú žiadne stopy, spolu s vodou zmizlo aj vodné rastlinstvo a zvieratá.
   Naša obec, ktorá je vystavaná pomerne symetricky, má málo ulíc a málo voľnej plochy. Najstaršia časťou obce je 2 kilometre dlhá Hlavná ulica, ktorá spája dedinu s Dunajskou Stredou a s Orechovou Potôňou. O niečo mladšou časťou obce je Podzáhradná ulica (Bihariho ulica), ktorá leží severne a paralelne s Hlavnou ulicou, potom nasleduje najmladšia cesta „Túlátú“ (Cez jazero), ktorá je taktiež paralelná s Hlavnou cestou, ale nachádza sa na jej južnej strane. Hlavnú ulicu spájajú s Podzáhradnou ulicou tri menšie ulice, kým s ulicou „Túlátú“ dve. Obyvatelia našej dediny sa v predchádzajúcich storočiach zaoberali poľnohospodárstvom. Medzi nimi bolo málo takých, ktorí vlastnili úrodnú pôdu, preto si obyvatelia zabezpečovali svoje skromné živobytie ako paholci, čeľadníci, a poľnohospodárski robotníci.
   Veľké Blahovo leží na najjužnejšej časti Slovenska, preto je jednou z tých dedín, v ktorých sa vyskytujú najväčšie teploty počas roka. Podnebie dediny je kontinentálne, teda mierne suchozemské. Vietor väčšinou fúka zo severu a zo západu, čo často prináša ochladenie a zimu. Počet bezveterných dní je veľmi malý, ročne sa jedná asi o 10-15 dní. Vietor, prichádzajúci zo západu prináša často dážď, kým južný vietor oteplenie. Priemerná ročná teplota je v našej dedine 9,3 C stupňa. Najchladnejší mesiac je január, najteplejší je júl. Ročné množstvo zrážok je väčšinou nad 500 mm, ale táto hodnota je nižšia v období sucha. Najviac zrážok je v letných a jesenných mesiacoch. Poľnohospodárska oblasť Veľkého Blahova leží okolo obce, ale zo severnej strany sa rozprestiera až k Malému Dunaju, ktorý sa nachádza od dediny vo vzdialenosti asi 10-12 kilometrov. Obyvateľstvo sa zaoberá hlavne pestovaním pšenice, jačmeňa, kukurice a cukrovej repy.

   
   

IREFIT