Stránkové dni - POZOR ZMENA!  ●   Údaje obecného úradu  ●   Poslanci obecného zastupiteľstva  ●   Komisie OZ  ●   Základná škola  ●   Materská škola  ●   Cirkev  ●   Štatistické údaje o obci  ●   Virtuálny cintorínOBECNÝ ÚRAD:

 

Stránkové dni:
pozor zmena!

Pondelok:

8:00 – 12:00  a  12:30 – 16:00


Utorok:

8:00 – 12:00


Streda:

8:00 – 12:00  a  12:30 – 17:00


Štvrtok:

nestránkový deň


Piatok:

8:00 – 12:00


Obedňajšia prestávka:
12:00 – 12:30

 

 

 

Údaje obecného úradu

⇑ hore

Adresa:

Obecný úrad
Veľké Blahovo č. 72
930 01 Veľké Blahovo

IČO:
00305804

 

Kontakt:

Telefón:  031 552 20 93
Fax:  031 552 20 94


e-mail:

Starosta obce:
starosta@velkeblahovo.sk


Ref. obyvateľstva a daní:
dane@velkeblahovo.sk


Finančná a mzdová účtovníčka:
uctovnictvo@velkeblahovo.sk


Bytová agenda:
lorinczy@velkeblahovo.sk


Zodpovedná osoba za “Ochrana osobných údajov”:
Mgr. Krisztina Szevecsek
zodp.osoba@velkeblahovo.sk
+421 915 753 870


Dočasne dostupné, do 31.07.2019 ešte funkčné staré emailové adresy:
obec.velkeblahovo@stonline.sk
ocu@velkeblahovo.sk

 

 

Starosta obce:
Júlia Gányovicsová

Zástupca starostky:
Lórant Kázmér


Poslanci obecného zastupiteľstva:

⇑ hore

Zsolt Domonkos,

Peter Gróff,

Ing. Peter Kardos,

Lórant Kázmér,

Mária Kázmérová,

Iveta Moraveková,

Arpád Varga


Hlavná kontrolórka obce:
Mgr. Gabriella Nagy

 

Samosprávny kraj:
Trnavský


Okres:
Dunajská Streda


Región:
Podunajský


Prvá písomná zmienka:

v roku 1162

Rozloha obce:

1813 ha

 

 

Základná škola

⇑ hore

Adresa:


Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
930 01 Veľké Blahovo č.149

 

Riaditeľka:
Mgr. Angela  Németh

Pedagogičky:
Mgr. Renáta Mezeiová
Mgr. Anita Lábodiová

 

Telefón:   031 552 20 14

 

 

Materská škola

⇑ hore

Adresa:

Materská škôlka s vyučovacím jazykom maďarským
930 01 Veľké Blahovo č.98

 

Riaditeľka:
Szabó Erzsébet


Zástupca riaditeľky:
Bc. Izsák Zoltán


Pedagogičky:
Iveta Kovácsová
Bc. Karin Ábrahámová

 

Telefón:     031 552 46 79

 

 

Cirkev:

⇑ hore

Rímskokatolická

 

Farár:
Attila Kovács

 

 

O Z N Á M E N I E

Verejné obstarávanie s nízkou hodnotou - 11.12.2018Kalendár zberu plastových fliaš, na rok 2019:Rozhodnutie - 1.10.2018Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2018/2019


NÁVRH
ÚZEMNÉHO PLÁNU
OBCE VEĽKÉ BLAHOVO
Informácie o nakladaní s odpadom
na území obce Veľké Blahovo
pre rok 2016Základné informácie k výrubu drevín


 

Štatistické údaje o obci:

⇑ hore

podľa sčítania obyvateľov v roku 2011


Štatistické údaje o obci:

(podľa sčítania obyvateľov v r.2001)


Obyvateľstvo podľa pohlavia a veku - 1970, 1980, 1991, 2001

1970 1980 1991 2001 z toho žena pred produktívnom veku v % v produktívnom veku v % po produktívnom veku v %
1391 1327 1192 1242 613 16,6 64,8 18,5

 

Obyvateľstvo podľa národnosti - 2001

slovenská česká moravská poľská maďarská ukrajinská rusinská rómska
125 5 3 - 1068 1 - 36

 

Obyvateľstvo podľa náboženstva - 2001

rímsko-katolík grécko-katolík evanjelický reformovaný náb. spol. Jehovovi sv.
923 5 49 216 2

 

  Naše rodisko, krotká krajina Žitného Ostrova, bola v našich ľudových rozprávkach ostrovom Víly Heleny. Ale nazývali ju aj Zlatou záhradou, lebo táto krajina bola vždy bohatá na ryby, na divú zver, na ovocie a na plodiny.
   Snáď práve preto robili na tento vidiek tak často nájazdy Tatári, Turci a Labancovia, ale neobchádzali ho ani povodne, ani obdobia sucha a ani požiare, takisto výdatne brali v minulosti svoje obete aj cholera a mor. Bohužiaľ, často sa vyskytli prípady, že našich otcov a synov brali na ďaleké bojiská, a málokomu sa podarilo z nich vrátiť sa späť.
   Napriek týmto smutným spomienkam, pre nás je najmilším miestom na celom svete, tento malý kútik Žitného Ostrova. Tu čakajú na náš návrat naše matky, naša rodina, i naši priatelia, sme viazaní pamiatkou a hrobmi našich predkov. Tu sme sa naučili písať, dievčatá tu viazali na lúke svoje vence z poľných kvetov, chlapci zas tu vyhotovili na jar svoje prvé píšťaly z vŕbových konárov.
   Tu sa spriadali prvé lásky a odtiaľto sme sa rozptýlili po celom svete. Ale nech nás zaveje náš osud hocikam, naše vedomie nás stále tlačí k návratu. Lebo naše rodisko, a v ňom naša malá osada – Veľké Blahovo nás stále očakáva späť. Samozrejme, pohostinní občania našej dedinky s láskou očakávajú všetkých dobromyseľných hostí. Príďte, môžete sa osobne presvedčiť, že je tomu tak!

 

Mária Bödők           
Starosta obce Veľké Blahovo

 

falu1 falu2IREFIT