NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÉ BLAHOVO

<<< späť
Mobirise

Územný plán obce Veľké Blahovo

Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vypracovaná podľa prílohy č. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

August 2017, Bratislava

uzemny plan obce VB

Návrh územného plánu obce Veľké Blahovo 2017

uzemny plan obce VB

Verejná vyhláška 2017

Verejná vyhláška
VB navrh Vykres 1
VB navrh Vykres 2.1
VB navrh Vykres 2.2
VB navrh Vykres 3.1
VB navrh Vykres 3.2
VB navrh Vykres 4
VB navrh Vykres 5.1
VB navrh Vykres 5.2
VB navrh Vykres 6
VB navrh Vykres 7